Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, MODRIČA, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC

Rezultati

Posavska (BiH) i Vukovarsko-srijemska županija (Hrvatska) uspostavljene su kao inovativna okruženja. Metodologija za ispitivanje inovativnosti MSP i institucija je izrađena i primijenjena u oba područja. Na osnovu te metodologije i istraživanja inovativnosti, većina preporuka je primijenjena. Ovi napori, zajedno sa ciljanom obukom i savjetodavnim smjernicama doveli su do unaprjeđenja konkurentnosti MSP u Posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Suradnja između MSP je unaprijeđena zahvaljujući prepoznavanju MSP sa prekograničnim potencijalima, prezentacijom tih potencijala i održavanjem B2B sastanaka. Agencije koje bi trebale podržati razvoj MSP su unaprijedile svoje kapacitete radom u radnim grupama, sa instruktorima (održano 15 sastanaka radnih grupa, pruženo 50 dana tehničke pomoći) i izradom 10 planova za razvoj infrastrukture za podršku poslovanju, uključujući projekte prekogranične suradnje. Zajedno sa ovim aktivnostima, uvedene su 3 nove službe za MSP, a 20 zaposlenika iz razvojnih institucija je završilo 6 različitih obuka. U konačnici, uspostavljeni su uvjeti za dugoročni razvoj i suradnju, što se također vidi i po službenim ugovorima o suradnji.

SAŽETAK

Prepoznavši da nivo inovativnog okruženja za MSP u BiH i Hrvatskog zaostaje za standardom u EU, ovaj projekt se fokusira na poticanje inovativnosti i konkurentnosti MSP, kao i izgradnju kapaciteta razvojnih agencija.

REZULTATI

Posavska (BiH) i Vukovarsko-srijemska županija (Hrvatska) uspostavljene su kao inovativna okruženja. Metodologija za ispitivanje inovativnosti MSP i institucija je izrađena i primijenjena u oba područja. Na osnovu te metodologije i istraživanja inovativnosti, većina preporuka je primijenjena. Ovi napori, zajedno sa ciljanom obukom i savjetodavnim smjernicama doveli su do unaprjeđenja konkurentnosti MSP u Posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Suradnja između MSP je unaprijeđena zahvaljujući prepoznavanju MSP sa prekograničnim potencijalima, prezentacijom tih potencijala i održavanjem B2B sastanaka. Agencije koje bi trebale podržati razvoj MSP su unaprijedile svoje kapacitete radom u radnim grupama, sa instruktorima (održano 15 sastanaka radnih grupa, pruženo 50 dana tehničke pomoći) i izradom 10 planova za razvoj infrastrukture za podršku poslovanju, uključujući projekte prekogranične suradnje. Zajedno sa ovim aktivnostima, uvedene su 3 nove službe za MSP, a 20 zaposlenika iz razvojnih institucija je završilo 6 različitih obuka. U konačnici, uspostavljeni su uvjeti za dugoročni razvoj i suradnju, što se također vidi i po službenim ugovorima o suradnji.