Projekti u BiH koje finansira EU

Mediteranski eko-industrijski razvoj (Mediterranean Eco Industrial Development -MEID)

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €59,500
Periodi implementacije 2011
Lokacije BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA

Rezultati

SWOT analiza održivih industrijskih područja u Zeničko-dobojskom kantonu; Matrica elemenata MEID modela Poslovno servisnog centra; Definicija alatki i metoda; Baza podataka najboljih raspoloživih tehnologija; MEID proceduralni model; MEID model za obuku i definiranje pilot područja; MEID model aplikacije i pilot aktivnosti; Validacija i primjena MEID modela.

SAŽETAK

Projekt je imao za cilj unaprjeđenje okolišne održivosti u Industrijskim područjima (IA) i konkurentnost MEID područja, kao i difuziju održivog industrijskog koncepta putem šire partnerske mreže. Da bi se osigurao održiviji ekonomski razvoj u smislu smanjenja negativnog utjecaja industrijskih procesa, izrađen je efikasan model (MEID proceduralni model) koji uključuje definiciju zahtjeva održive industrijske izgradnje, dajući standarde koji su utvrđeni kroz LCA pojednostavljenu analizu. Posebna procedura je utvrdila put primjene zaštitnog znaka Održive industrijske izgradnje ( Sustainable Industrial Building -SIB).

REZULTATI

SWOT analiza održivih industrijskih područja u Zeničko-dobojskom kantonu; Matrica elemenata MEID modela Poslovno servisnog centra; Definicija alatki i metoda; Baza podataka najboljih raspoloživih tehnologija; MEID proceduralni model; MEID model za obuku i definiranje pilot područja; MEID model aplikacije i pilot aktivnosti; Validacija i primjena MEID modela.