Projekti u BiH koje finansira EU

Kretanje u pravcu uspješnog uključivanja javnosti u upravljanje slivom rijeke Save

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €222,406
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Sliv rijeke Save proteže se preko 4 granice, i nalazi se u 5 različitih jurisdikcija. Na državnom nivou, četiri od tih zemalja (Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija) su potpisale Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, i formirali Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save. U isto vrijeme, sve ove zemlje su već u EU ili se približavaju punom članstvu, što postavlja visoke standarde zaštite okoliša kojima se sve one moraju prilagoditi. Ovaj projekt ima za cilj da doprinese zajedničkoj viziji i učešću javnosti u procesu odlučivanja o okolišu u pograničnom području između Hrvatske i Bosne i Hercegovine (BiH). Konkretno, projekt želi animirati i obrazovati javnost kako bi aktivno učestvovala u očekivanoj izradi prekograničnog Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava River Basin Management Plan - SRBMP) i doprinijeti tome da ključni akteri koji donose odluke prepoznaju javnost kao ravnopravnog partnera u tom procesu.

REZULTATI

1.Akteri za upravljanje vodama koji djeluju u ciljnom prekograničnom području stekli su znanje o ključnim elementima Okvirne direktive za vode (Water Framework Directive – WFD) i načelima učešća javnosti u donošenju odluka o okolišu, sa namjerom da se dalje iskoriste visoki potencijali za preko-graničnu interakciju. Tokom implementacije projekta, 347 osoba koje predstavljaju 183 institucije i organizacije iz obje zemlje stekli su relevantna znanja kroz učešće u nekom od 19 obuka za jačanje svijesti, obrazovanje i konzultativne događaje (5-dnevni seminar o Okvirnoj direktivi za vode, 8 edukativnih radionica, 10 konzultantivnih sastanaka). 2. Pojačana svijest građana u ciljnom pograničnom području o održivom upravljanju zajedničkim vodnim resursima, u okviru WFD i pristupa EU. Građani u ciljnom pograničnom području su bili ključni korisnici snažne medijske kampanje koja je implementirana u okviru projekta, jer je 30 medija pratilo projektne aktivnosti. To je podrazumijevalo emitiranje audio-vizualnih materijala koji su producirani u okviru projekta (dokumentarni film i prateći radio u TV spotovi, kao i radio džinglovi), pružanje medijima besplatnog pokrivanja projektnih dešavanja, i nekoliko TV i radio emisija u kojima su učestvovala oba Menadžera projekta, kao ključni učesnici, i gdje je osigurano aktivno predstavljanje pitanja upravljanja odama tokom odgovarajućih međunarodnih dana. Medijska kampanja je najveći intenzitet imala u periodu od decembra 2011. do aprila 2012., tokom službenih javnih rasprava o prvom nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save, kojim upravlja Savska komisija. 3. Izrađen je praktičan model za učešće od dna ka vrhu u pograničnom kontekstu sliva rijeke Save i dostavljen međunarodnim i domaćim akterima koji donose odluke, a zaduženi su za osiguranje aktivnog učešća javnosti u održivom upravljanju vodama. 4. Prekogranični projektni tim je autentičan konstitutivni element javnosti angažiran u konstruktivni dijalog sa akterima koji donose odluke, sa ciljem unaprjeđenja njihovog prihvaćanja aktivnog učešća javnosti u očekivanom procesu izrade Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava River Basin Management Plan -SRBMP) 165 aktera u upravljanju vodama su prisustvovali barem jednom od 10 konzultativnih sastanaka o nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save i dali svoje komentare projektnom timu, koji je izradio i dostavio Savskoj komisiji zvanični dokument koji sadrži cjelovite javne komentare (43 komentara) o nacrtu Plana, i zasnovan je na sveobuhvatnoj bazi podataka za proces upravljanja komentiranjem. Također je izrađen i dostavljen svim akterima nadležnim za donošenje odluka i uključenim akterima Mišljenje (Positioning Paper) o kvaliteti javnog učešća u Hrvatskoj i BiH u procesu izrade prvog Plana upravljanja slivom rijeke Save kojeg vodi Savska komisija.