Projekti u BiH koje finansira EU

Prekograničenje po pravilima („Cross-bordering by the book“)

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €48,131
Periodi implementacije 2011
Lokacije TREBINJE, SARAJEVO-CENTAR, FOČA

Rezultati

Suradnja u literarnim krugovima iz područja obuhvaćenog projektom je uspostavljena kroz interakciju kulturnih scena u gradovima koji su učestvovali u programu. Zajedno sa interakcijom aktera, javnost je u obje zemlje upoznata sa preko-graničnom produkcijom. Prošireno je tržište knjiga na stanovništvo preko-graničnog područja u područjima gdje su održani sajmovi knjige; Ideja prekogranične kulturne suradnje je promovirana putem medija u obje zemlje.

SAŽETAK

Nestanak jedinstvenog kulturnog prostora nakon 90-tih, nakon čega su uslijedili administrativni problemi za pokušaje obnove kulturnih i književnih kontakata, ugroženi status knjiga, pisaca i drugih umjetnika, kao i prava građana sa obje strane granice, javnih i privatnih kulturnih institucija i civilnih inicijativa da ostvare pristup javnim informacijama, javnim dobrima i da imaju pravo na obrazovanje i informaciju. Specifični cilj ovog projekta je obnova kulturnih, obrazovnih i komercijalnih veza između jugoistočnog dijela Bosne i Hercegovine i sjeverozapadnog dijela Crne Gore, što implicira unaprjeđenje statusa knjiga i pisaca u obje zemlje, sa fokusom na pogranično područje kroz organizaciju 6 mini-sajmova knjige (3 grada u Crnoj Gori i 3 u Bosni i Hercegovini). Projekt će obnoviti odnosno uspostaviti nove odnose između lokalnih kulturnih ustanova u dvije zemlje, između civilnih inicijativa u regiji sa obje strane granice, kao i između pisaca i umjetnika. Omogućit će javnim i privatnim institucijama sa obje strane granice, u gradovima uključenim u ovaj projekt, da započnu suradnju sa okvirom i modelom koji će se moći primjenjivati i u budućnosti.

REZULTATI

Suradnja u literarnim krugovima iz područja obuhvaćenog projektom je uspostavljena kroz interakciju kulturnih scena u gradovima koji su učestvovali u programu. Zajedno sa interakcijom aktera, javnost je u obje zemlje upoznata sa preko-graničnom produkcijom. Prošireno je tržište knjiga na stanovništvo preko-graničnog područja u područjima gdje su održani sajmovi knjige; Ideja prekogranične kulturne suradnje je promovirana putem medija u obje zemlje.