Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK

Rezultati

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na unaprjeđenje kapaciteta NVO na planu suradnje i monitoringa primjene zakona i odlučivanja na planu tretmana medicinskog otpada. Uspostavljena je ekološka mreža za suradnju i monitoring primjene zakona i odlučivanja u upravljanju medicinskim otpadom u kantonu Tuzla. Svijest i znanje aktera, zajednice i javnosti o smanjenju zagađenja uzrokovanog medicinskim otpadom je poboljšano prenošenjem dobrih praksi iz EU i najboljih tehnologija. Također smo pomogli osnaživanjem kapaciteta medicinskih institucija u boljem tretmanu medicinskog otpada, ali i unaprjeđenjem proaktivnijeg pristupa stanovnika kantona Tuzla kad se radi o tretmanu medicinskog otpada i rješavanju problema.

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj jačanje uloge NVO u implementaciji EU standarda koji se odnose na upravljanje medicinskim otpadom u kantonu Tuzla. Konkretno, naš je cilj bio da se unaprijedi tretman medicinskog otpada korištenjem najboljih praksi EU i najboljih tehnologija, podizanjem svijesti ključnih zainteresiranih strana o smanjenju zagađenja uzrokovanog medicinskim otpadom, uz transfer dobrih praksi EU i najboljih tehnologija i podizanjem svijesti široke javnosti o značaju njihove aktivne suradnje u upravljanju medicinskim otpadom i aktivnostima NVO.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na unaprjeđenje kapaciteta NVO na planu suradnje i monitoringa primjene zakona i odlučivanja na planu tretmana medicinskog otpada. Uspostavljena je ekološka mreža za suradnju i monitoring primjene zakona i odlučivanja u upravljanju medicinskim otpadom u kantonu Tuzla. Svijest i znanje aktera, zajednice i javnosti o smanjenju zagađenja uzrokovanog medicinskim otpadom je poboljšano prenošenjem dobrih praksi iz EU i najboljih tehnologija. Također smo pomogli osnaživanjem kapaciteta medicinskih institucija u boljem tretmanu medicinskog otpada, ali i unaprjeđenjem proaktivnijeg pristupa stanovnika kantona Tuzla kad se radi o tretmanu medicinskog otpada i rješavanju problema.