Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, MOSTAR

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj podržati partnerski odnos između vladinog i nevladinog sektora, sa ciljem djelotvorne primjene EU standarda o integriranoj prevenciji i kontroli zagađenja (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) u BiH. To smo podržali jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da vrše monitoring ponašanja industrije u kako bi ispoštovali zahtjeve iz dozvola i standarde vršeći misije utvrđivanja činjenica i ankete u ciljnim područjima, sa preporukama koje su iskoristive i važne za cijelu zemlju.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na utvrđivanje potreba i ograničenja na planu okolišnih dozvola i standarda koji se odnose na industriju, kao i na unaprjeđenje mehanizama industrijske prakse u BiH kako bi djelovali na okolišno prihvatljivijim principima. Pomogli smo izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva za vršenje monitoringa industrije u skladu sa okolišnim dozvolama. Stvorena je mreža okolišnih NVO (ukupno deset, po jedna iz svakog kantona u FBiH), koja djeluje kao partner vladama, sa zajedničkim interesom borbe protiv industrijskog zagađenja. One su izvršile monitoring industrijskog ponašanja u odnosu na implementaciju okolišnih zakona kod 50 odabranih industrija (5 po kantonu u FBiH) i izradile integrirani izvještaj o monitoringu u kojemu su identificirale dobre prakse, kao i uska grla i potrebu za mjerama korekcije/ poboljšanja. Izvještaj je predstavljen javnosti o dostavljen nadležnim službama. Također, unaprijedili smo blizak dijalog i zajedničke aktivnosti vlada i NVO u rješavanju specifičnih problema u zaštiti okoliša i odnosnim rezultatima industrije provođenjem serije medijskih i kampanja javne svijesti. Ovakvim aktivnostima smo doprinijeli smanjenju zagađenja u BiH i unaprjeđenju kvalitete života u BiH kroz poboljšanje industrijskih praksi i ukupne suradnje između organizacija civilnog društva i vlada u BiH.