Projekti u BiH koje finansira EU

Partnerstvo za više standarde zaštite okoliša u BiH

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €100,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANJA LUKA, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, KAKANJ, ZENICA

Rezultati

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj je projekt imao značajan utjecaj na povećanje kapaciteta NVO i nivo učešća javnosti u kreiranju politika okoliša, kao i na promoviranje dobrog upravljanja kroz kvalitetnu zaštitu okolišnih prava. Postigli smo povećanje javne svijesti o okolišnim pravima u BiH, što doprinosi poboljšanju zakonodavnog i institucionalnog okvira provođenjem anketa javnog mišljenja, misija iznalaženja činjenica i naknadnim među-sektorskim zajedničkim radom i dijalogom kako sa akterima tako i sa NVO o boljem rješavanju potreba i uklanjanju ograničenja u BiH društvu u domeni zaštite okoliša i okolišnim pravima. Na taj način je pokrenut dijalog velikog broja aktera u politici zaštite okoliša, što je dovelo do jačanja konsenzusa i jačanja utjecaja organizacija civilnog društva. Također smo pomogli unaprijediti mehanizme monitoringa i sistema ranog upozoravanja jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, radionicama i seminarima, čime smo omogućili bolje korištenje okolišnih prava, ali također i postigli bolju svijest građana putem medija i provedenih javnih kampanja. Ovakvim aktivnostima doprinijeli smo poboljšanju sveukupne suradnje između organizacija civilnog društva i vlada u BiH time što smo generirali dijalog velikog broja aktera u politici okoliša, što je dovelo do rasta konsenzusa i prominentnije uloge građanskog društva u dijalogu sa vladama.

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj unaprjeđenje kapaciteta NVO na nivou javnog učešća u kreiranju politika prema okolišu, promoviranju dobrog upravljanja kroz kvalitetnu zaštitu okolišnih prava. Osim toga, cilj nam je bio osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva da preuzmu ulogu „psa čuvara“, odnosno da prate javne politike i zakonodavstvo u domeni okolišnih prava i kršenja prava na čisto okruženje.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj je projekt imao značajan utjecaj na povećanje kapaciteta NVO i nivo učešća javnosti u kreiranju politika okoliša, kao i na promoviranje dobrog upravljanja kroz kvalitetnu zaštitu okolišnih prava. Postigli smo povećanje javne svijesti o okolišnim pravima u BiH, što doprinosi poboljšanju zakonodavnog i institucionalnog okvira provođenjem anketa javnog mišljenja, misija iznalaženja činjenica i naknadnim među-sektorskim zajedničkim radom i dijalogom kako sa akterima tako i sa NVO o boljem rješavanju potreba i uklanjanju ograničenja u BiH društvu u domeni zaštite okoliša i okolišnim pravima. Na taj način je pokrenut dijalog velikog broja aktera u politici zaštite okoliša, što je dovelo do jačanja konsenzusa i jačanja utjecaja organizacija civilnog društva. Također smo pomogli unaprijediti mehanizme monitoringa i sistema ranog upozoravanja jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, radionicama i seminarima, čime smo omogućili bolje korištenje okolišnih prava, ali također i postigli bolju svijest građana putem medija i provedenih javnih kampanja. Ovakvim aktivnostima doprinijeli smo poboljšanju sveukupne suradnje između organizacija civilnog društva i vlada u BiH time što smo generirali dijalog velikog broja aktera u politici okoliša, što je dovelo do rasta konsenzusa i prominentnije uloge građanskog društva u dijalogu sa vladama.