Projekti u BiH koje finansira EU

CfP Prekogranična suradnja BiH-CG

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €72,681
Periodi implementacije 2010
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

1. Pripremljene su studije za valorizaciju AONV i razvijene alatke za upravljanje tim područjima; 2. Obučeni su menadžeri AONV o temama vezanim za kvalitetno upravljanje prirodnim resursima i održiv (eko) turizam; 3) Obrazovani su i povezani lokalni proizvođači i turističke organizacije i razvijene su alternativne ekonomske aktivnosti u skladu sa predloženim režimom u AONV; 4. Menadžeri AONV, lokalni proizvođači i turističke organizacije su stekli iskustvo kroz razmjenu znanja („know-how“); 5. Podignuta je svijest šireg stanovništva o koristima od AONV.

SAŽETAK

Projekt je kreiran da doprinese razvoju turizma koji se zasniva na prirodi unaprjeđenjem kapaciteta nadležnih organa za upravljanje područjima izuzetne prirodne vrijednosti (AONV), turističkih organizacija i lokalnih zajednica. Cilj je očuvanje prirodnih vrijednosti uz istovremeno postizanje ekonomskih i društvenih koristi.

REZULTATI

1. Pripremljene su studije za valorizaciju AONV i razvijene alatke za upravljanje tim područjima; 2. Obučeni su menadžeri AONV o temama vezanim za kvalitetno upravljanje prirodnim resursima i održiv (eko) turizam; 3) Obrazovani su i povezani lokalni proizvođači i turističke organizacije i razvijene su alternativne ekonomske aktivnosti u skladu sa predloženim režimom u AONV; 4. Menadžeri AONV, lokalni proizvođači i turističke organizacije su stekli iskustvo kroz razmjenu znanja („know-how“); 5. Podignuta je svijest šireg stanovništva o koristima od AONV.