Projekti u BiH koje finansira EU

`UP.S.TREA.M Moderniziranje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju ` CfP CBC BIH/SRB, Aplikacija 33

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €32,020
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK

Rezultati

Poboljšani su kapaciteti u svim MH sektorima za promoviranje socijalne promjene. Osnažene su tehničke vještine MH subjekata. Usluge MH skrbi su učinjene dostupnijim i adekvatnijima; Podignuta je svijest o MH pitanjima u civilnom društvu u SRB i BiH.

SAŽETAK

Implementacija projekta predstavljala je veliki korak naprijed u teškom procesu koji se odnosi na unaprjeđenje a) procedura koje se odnose na psihološku pomoć i terapije i b) socijalnu inkluziju koja se odnosi na pacijente koji pate od poremećaja mentalnog zdravlja (MH) u ciljanom području. Projekt je bio usmjeren na unaprjeđenje kvalitete života MH pacijenata kroz promociju novog modela Psihijatrijske pomoći, kao i novog modela resocijalizacije MH pacijenata u njihovom društvu i zajednici, koje se dešava u pograničnom okruženju. Ciljevi projekta su uključivali: (1) Planiranje socijalne i političke promjene za stvaranje aktivnih radnih grupa; (2) Razmjenu najboljih praksi u psihijatrijskim terapijama mentalnog zdravlja bolnice Valjevo i eksperti Asocijacije Feniks iz Tuzle su proveli resocijalizaciju mentalno oboljelih pacijenata; (3) Obuka u zajednicama Valjevo i Tuzla o „Organizaciji i razvoju usluga mentalnog zdravlja“ , koju je pratila i verificirala Svjetska zdravstvena organizacija; (4) Objavljivanje rezultata prekograničnog istraživanja koje analizira komparativne uvjete novih terapija i metodologija koje se primjenjuju u aktivnostima socijalizacije i u SRB i u BiH; (5) Koordinacija zajedničke kampanje protiv stigmatizacije koja još uvijek pogađa MH pacijente; (6) Otvaranje često korištenih Internet stranica za javnost da bi se omogućilo širenje općih informacija i referenci sa specijaliziranih područja koja su bila ograničena za medicinske profesionalce.

REZULTATI

Poboljšani su kapaciteti u svim MH sektorima za promoviranje socijalne promjene. Osnažene su tehničke vještine MH subjekata. Usluge MH skrbi su učinjene dostupnijim i adekvatnijima; Podignuta je svijest o MH pitanjima u civilnom društvu u SRB i BiH.