Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK

Rezultati

Ovaj Projekt je doprinio njegovanju suradnje između partnera na projektu na planu razmjene iskustava i dobrih praksi u podržavanju poduzetničkih aktivnosti mladih: uspostavljene su dvije nove partnerske veze (između BIT Centra i BITF Beograd i između BIT Centra i BIC Užice); partneri su razmijenili iskustva na dvije zajedničke radionice; dogovorena je Bijela knjiga partnerstva, dobre prakse u podršku poduzetništvu i inkubatorskim uslugama u regiji i EU zemljama prenesene putem dva seminara. Implementirane projektne aktivnosti su doprinijele ostvarivanju cilja promocije poduzetničkih aktivnosti mladih ljudi i pregledu njihovih potencijala za poduzetništvo i uspostavu vlastitih kompanija: poduzetništvo je direktno promovirano prema 272 mlade osobe kojima je ostvaren direktan pristup; izvršen pregled motivacije za poduzetništvo za potencijalne učešće u projektu; 4 informativne radionice sa 158 učesnika 3 motivacijske radionice sa 74 učesnika, prosječno 47 polaznika obuhvaćeno programima obuke i održano 20 sesija obuke, pružen 59 direktnih asistencija za 29 mladih poduzetnika, jedan nastavak obuke u vidu Planiranja poslovanja za 12 nacrta poslovnih planova, 1 studijska posjeta BITF-u, 12 uspješnih poduzetnika djeluju kao mentori, 6 mentorskih radionica i 31 mladi poduzetnik je učestvovao na praksi u 25 kompanija. Implementirane projektne aktivnosti doprinijele su ostvarivanju cilja promoviranja konkretnih prekograničnih projektnih inicijativa, suradnje između poslovnih subjekata i sektora istraživanja. Poseban fokus ovih aktivnosti podrške za MSP odnosio se na suradnju između poslovnih subjekata koji se baziraju na IT, istraživanju i razvoju tehničkim i inovativnim aktivnostima, i motivaciji istraživačkih institucija da komercijaliziraju rezultate svojih istraživanja u poslovnoj praksi: 81 kompanija i 22 institucija za istraživanje i razvoj je intervjuirano, 2 B2B kojem je prisustvovalo 23 kompanije i organizirana su 2 B2R&D sastanka su gdje je uspostavljeno 18 kontakata između kompanija i institucija za istraživanje i razvoj (10 prekograničnih), 12 kontakata R&D sa R&D (8 prekograničnih), organizirane su 3 zajedničke radionice za mlade poduzetnike i razvijene su 4 prekogranične ideje.

SAŽETAK

Projekt nastoji ostvariti pozitivan i održiv učinak na ukupne ekonomske aktivnosti u pograničnom području između Bosne i Hercegovine i Srbije pružanjem podrške poduzetničkim aktivnostima mladih osoba. Nakon što završe formalno obrazovanje, mladim ljudima obično nedostaje motivacije a započnu vlastiti posao. U slučaju IT aktivnosti, tehničkih i primijenjenih nauka, neki od tih osoba dosegnu visoki tehnički nivo. Međutim, ova dostignuća se rijetko komercijaliziraju. Cilj ovog projekta je da podrži stvaranje novih firmi zasnovanih na aktivnostima istraživanja i razvoja i inovacijama.

REZULTATI

Ovaj Projekt je doprinio njegovanju suradnje između partnera na projektu na planu razmjene iskustava i dobrih praksi u podržavanju poduzetničkih aktivnosti mladih: uspostavljene su dvije nove partnerske veze (između BIT Centra i BITF Beograd i između BIT Centra i BIC Užice); partneri su razmijenili iskustva na dvije zajedničke radionice; dogovorena je Bijela knjiga partnerstva, dobre prakse u podršku poduzetništvu i inkubatorskim uslugama u regiji i EU zemljama prenesene putem dva seminara. Implementirane projektne aktivnosti su doprinijele ostvarivanju cilja promocije poduzetničkih aktivnosti mladih ljudi i pregledu njihovih potencijala za poduzetništvo i uspostavu vlastitih kompanija: poduzetništvo je direktno promovirano prema 272 mlade osobe kojima je ostvaren direktan pristup; izvršen pregled motivacije za poduzetništvo za potencijalne učešće u projektu; 4 informativne radionice sa 158 učesnika 3 motivacijske radionice sa 74 učesnika, prosječno 47 polaznika obuhvaćeno programima obuke i održano 20 sesija obuke, pružen 59 direktnih asistencija za 29 mladih poduzetnika, jedan nastavak obuke u vidu Planiranja poslovanja za 12 nacrta poslovnih planova, 1 studijska posjeta BITF-u, 12 uspješnih poduzetnika djeluju kao mentori, 6 mentorskih radionica i 31 mladi poduzetnik je učestvovao na praksi u 25 kompanija. Implementirane projektne aktivnosti doprinijele su ostvarivanju cilja promoviranja konkretnih prekograničnih projektnih inicijativa, suradnje između poslovnih subjekata i sektora istraživanja. Poseban fokus ovih aktivnosti podrške za MSP odnosio se na suradnju između poslovnih subjekata koji se baziraju na IT, istraživanju i razvoju tehničkim i inovativnim aktivnostima, i motivaciji istraživačkih institucija da komercijaliziraju rezultate svojih istraživanja u poslovnoj praksi: 81 kompanija i 22 institucija za istraživanje i razvoj je intervjuirano, 2 B2B kojem je prisustvovalo 23 kompanije i organizirana su 2 B2R&D sastanka su gdje je uspostavljeno 18 kontakata između kompanija i institucija za istraživanje i razvoj (10 prekograničnih), 12 kontakata R&D sa R&D (8 prekograničnih), organizirane su 3 zajedničke radionice za mlade poduzetnike i razvijene su 4 prekogranične ideje.