Projekti u BiH koje finansira EU

`Ozelenjavanje upravljanja zaštićenim područjima u SRB-BIH prekograničnoj suradnji` CfP CBC BIH/SRB Aplikacija 62

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €78,057
Periodi implementacije 2010
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, ILIDŽA, SARAJEVO-STARI GRAD, FOJNICA, FOČA, OLOVO

Rezultati

1. Projekt je izradio Akcioni plan za jačanje uloge okolišnih NVO u razvoju zaštićenih područja i održivom turizmu u programskom području, u skladu sa relevantnim nacionalnim strateškim dokumentima. Akcioni plan je alatka za njegovanje uloge okolišnih NVO u upravljanju i razvoju eko-turizma u zaštićenim područjima u prekograničnoj regiji Srbije i BiH. Plan su podržale lokalne vlasti i NVO mreža uspostavljena tokom projekta. 2. Mreža zaštićenih područja i NVO koje se bave razvojem eko-turizma i zaštitom prirode u programskom / graničnom području je uspostavljena. Mreža NVO i zaštićenih područja iz pogranične regije Srbija-BiH ima 35 članova i predstavlja moćno tijelo prekogranične suradnje u kreiranju i razvoju zajedničkih aktivnosti čiji je cilj razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima. Deklaracija potpisana na Finalnoj projektnoj radionici uvodi pravila djelovanja mreže i definira koristi i obaveze članova Mreže koja će osigurati neometano funkcioniranje Mreže nakon službenog završetka Projekta. 3. Smjernice za integrirano upravljanje prirodnim resursima i održivi razvoj turizma u skladu sa relevantnim međunarodnim konvencijama su izrađene u nacrtu, odštampane i podijeljene ciljnim grupama; 4. Projekt je doprinio povećanju kapaciteta i prilika za razvoj eko-turizma u 2 pilot područja razvojem Poslovnog plana o opravdanosti investicija u rekonstrukciju brvnara u zaštićenom pejzažu Bijambare u Kantonu Sarajevo i razvoju idejnog plana za Avanturistički park u Prirodnom spomeniku „Vodopad Sopotnica“.

SAŽETAK

Projekt nastoji unaprijediti institucionalnu infrastrukturi i kapacitete zaštićenih područja, etno-turističko poslovanje i socijalno blagostanje lokalnih zajednica. Specifični problemi koje Projekt treba riješiti su, između ostalog: spor proces usvajanja, mala veličina i zastarjelo upravljanje zaštićenim područjima prirode; nizak obim, kvaliteta i izvršenje, loš marketing i niska promocija eko-turizma u zaštićenim područjima (manje efikasno korištenje prirodnog bogatstva zajedno sa nekontroliranim razvojem turizma); mala uključenost NVO-a u odnosne aktivnosti. Unaprjeđujući produktivnost i konkurentnost okolišnih resursa ovog područja, Projekt će stimulirati redovnu interakciju između okolišnih NVO širom pograničnog područja. Također, stimulirat će kontakte između menadžera rezervata, vladinih agencija, lokalnih zajednica i privatnih firmi kroz: razmjenu „know-how-a“; odabrane male investicije u infrastrukturu eko-turizma; kao i eventualnu uspostava eko-turističkih prekograničnih klastera. Stimulirat će lokalni ekonomski razvoj pružanjem podrške razvoju i poboljšanju eko-turističkih proizvoda i usluga; integracija kulturnog naslijeđa i okoliša u turističke proizvode i zajednički marketing tih proizvoda. Dalje, Projekt će doprinijeti povećanju znanja ljudi koji rade u eko-turizmu i poljoprivredi i korištenju ICT alatki za razvoj i marketing eko-turizma i eko-proizvoda. Ova aktivnost će također podržati mjere jačanje svijesti o pitanjima okoliša i zajedničkom djelovanju u cilju osiguranja da se postojeća i buduća zaštićena područja budu dobro vođena kako bi mogla izdržati pritiske razvoja turizma ne gubeći pri tome na vrijednosti. Ukupni cilj aktivnosti je: - Njegovanje uloge organizacija civilnog društva u integriranom upravljanju planiranjem i razvojem eko-turizma u područjima zaštićene prirode u okviru programskog područja (BiH – Srbija) kao alatke za lokalni i regionalni održivi ekonomski razvoj. Specifični ciljevi aktivnosti su: - Izrada Akcionog plana za jačanje uloge okolišnih NVO u razvoju zaštićenih područja i održivom turizmu unutar programskog/ graničnog područja, u skladu sa relevantnim strateškim dokumentima Srbije i BiH koji se odnose na zaštitu okoliša i razvoj turizma. - Implementirati integrirano upravljanje prirodnim resursima i razvoj praksi eko-turizma u 2 pilot područja u skladu sa relevantnim međunarodnim konvencijama i ugovorima. - Stvoriti mrežu zaštićenih područja i NVO uključenih u razvoj eko-turizma i zaštitu prirode u programskim/ graničnim područjima u svrhu razmjene iskustava i implementacije Akcionog plana i osiguranja održivosti i nastavka aktivnosti.

REZULTATI

1. Projekt je izradio Akcioni plan za jačanje uloge okolišnih NVO u razvoju zaštićenih područja i održivom turizmu u programskom području, u skladu sa relevantnim nacionalnim strateškim dokumentima. Akcioni plan je alatka za njegovanje uloge okolišnih NVO u upravljanju i razvoju eko-turizma u zaštićenim područjima u prekograničnoj regiji Srbije i BiH. Plan su podržale lokalne vlasti i NVO mreža uspostavljena tokom projekta. 2. Mreža zaštićenih područja i NVO koje se bave razvojem eko-turizma i zaštitom prirode u programskom / graničnom području je uspostavljena. Mreža NVO i zaštićenih područja iz pogranične regije Srbija-BiH ima 35 članova i predstavlja moćno tijelo prekogranične suradnje u kreiranju i razvoju zajedničkih aktivnosti čiji je cilj razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima. Deklaracija potpisana na Finalnoj projektnoj radionici uvodi pravila djelovanja mreže i definira koristi i obaveze članova Mreže koja će osigurati neometano funkcioniranje Mreže nakon službenog završetka Projekta. 3. Smjernice za integrirano upravljanje prirodnim resursima i održivi razvoj turizma u skladu sa relevantnim međunarodnim konvencijama su izrađene u nacrtu, odštampane i podijeljene ciljnim grupama; 4. Projekt je doprinio povećanju kapaciteta i prilika za razvoj eko-turizma u 2 pilot područja razvojem Poslovnog plana o opravdanosti investicija u rekonstrukciju brvnara u zaštićenom pejzažu Bijambare u Kantonu Sarajevo i razvoju idejnog plana za Avanturistički park u Prirodnom spomeniku „Vodopad Sopotnica“.