Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BIJELJINA, DOBOJ, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, BRČKO

SAŽETAK

Projektom se nastoji unaprijediti suradnja i kulturna razmjena provođenjem zajedničkih aktivnosti, prvenstveno usmjerenih na lokalnu muzičku industriju. Sa glavnim ciljem povećanja interakcije među muzičarima i drugim umjetnicima, projekt će doprinijeti porastu tolerancije u multi-etničkim zajednicama u ciljnim područjima. Projekt će organizirati 20 koncerata na kojima će zajednički nastupati umjetnici iz dvije zemlje kako bi se potakle nove i oživjele tradicionalne prekogranične veze.

REZULTATI

1. Održano je 22 koncerta u 11 gradova u Bosni i Hercegovini i 11 u Srbiji, sa prihvatljivom pažnjom lokalnih medija u oko 30 lokalnih medija i 4 živa „streaminga“. 2. Međusobna interakcija ljudi iz dvije zemlje među muzičarima, partnerskim organizacijama i publikom. 3. Komponirano je originalno muzičko djelo „Kantana Drina – Drino vodo“ koja sadrži etno motive iz Istočne Bosne i Hercegovine i Zapadne Srbije, i izvođeno na koncertima.