Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava, Pravda, sloboda i sigurnost
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Ukupni cilj ovog projekta je bio da se doprinese smanjenju broja slučajeva korupcije na univerzitetima u Bosni i Hercegovini kroz podizanje svijesti, izmjene postojećih pravilnika i pružanje obuke.

REZULTATI

• Provedena je anonimna anketa među studentima kako bi se dobile informacije o njihovom razumijevanju korupcije i njenih posljedica, o njihovom poznavanju mehanizama zaštite i njihovoj spremnosti da se suprotstave korupciji u obrazovanju. • Ovaj projekt je povećao svijest o korupciji u visokom obrazovanju kroz 16 obuka studenata i profesora. Studenti su ohrabreni da razgovaraju o problemima vezanim za korupciju koji ih opterećuju. •U cilju povećanja transparentnosti u postupku ispita, izvršena je pravna analiza postojećih propisa o ispitima. Utvrđene su određene praznine i nedostaci, i pravni eksperti su razradili izmjene tih pravila. Paralelno sa ovim zadatkom, kreirani su amandmani u skladu sa smjernicama Evropskog visoko obrazovnog područja (European Higher Education Area – EHEA), koji sa svoje strane osiguravaju usklađenost sa EU standardima. Proizvod ove analize su „Smjernice za ispitivanje studenata“, koje daju opće informacije o korupciji i navodi primjere situacija u kojima se studenti mogu suočiti sa korupcijom i informira ih o tome šta da urade. Štampano je više od 12,000 primjeraka i podijeljeno studentima sa 8 univerziteta. Većina univerziteta koji su uključeni u Projekt objavili su ove Smjernice na svojim web-stranicama, a neki su ugradili amandmane u svoje pravilnike. • Tokom trajanja cijelog projekta vođena je kampanja podizanja svijesti koja se fokusirala kako na prava tako i na obaveze studenata tokom ispita, i na negativne posljedice korupcije.