Projekti u BiH koje finansira EU

EU podrška regionalnom ekonomskom razvoju u BiH Poziv VI AgroMAP NETWORK u okviru Lot 1

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije, Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlja EU Acquis-a Poljoprivreda i ruralni razvoj, Preduzetništvo i indistrijska politika
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €322,607
Periodi implementacije 2010
Lokacije KLADANJ, LJUBINJE, TREBINJE, LJUBUŠKI, ČAPLJINA, JABLANICA, KONJIC, STOLAC, KAKANJ, MAGLAJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE

Rezultati

Evropska unija je uspostavila AgroMAP mrežu sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja (MAP) tako što je okupila 2.165 učesnika koji su se umrežili i dijele mašine za žetvu, sječenje i pakiranje, destilerije, hladnjake i drugu neophodnu opremu. Skupa sa obrazovnim radionicama, ova mreža je razmijenila rezultate i povećala znanje („know-how“) i šire vještine za one koji su uključeni. Također smo povećali prihod aktera u MAP sektoru tako što smo certificirali zasade, razvojem marketinške strategije, brendiranjem lanca opskrbe i pozicioniranjem proizvoda na stranom tržištu. Također, pokrenuta je inicijativa za stvaranje odgovarajuće kreditne linije za MAP sektor. Šire ciljno područje također osjeća ekonomske koristi kroz podizanje zasada i osiguranje opstanka i unaprjeđenja postojećih, kao i dalji razvoj novih prilika za poduzetnike.

SAŽETAK

Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) su pokretači novog zapošljavanja i rasta u Bosni i Hercegovini. Jasno je da je podrška MMSP-ima od krucijalnog značaja za budući ekonomski razvoj BiH. Međutim, MMSP se i dalje suočavaju sa brojnim preprekama rastu i razvoju. Uklanjanje ovih prepreka iziskuje aktivnosti svih relevantnih aktera zasnovane na koordinaciji i partnerstvu. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata kojim se daje doprinos jačanju rasta, otvaranju radnih mjesta i izvoznih potencijala MMSP u konkurentnim sektorima u Bosni i Hercegovini, poput industrija metala i drveta, mljekarstva, voća i povrća, kao i ljekovitog i aromatičnog bilja. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj pokretanje ekonomskog rasta i zapošljavanja kroz povećanje konkurentnosti u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja (MAP) Projektom su osnaženi ekonomski akteri ovog sektora kreiranjem proizvoda sa većom dodanom vrijednosti, na osnovu znanja, umrežavanja, primjene nove tehnologije, pristupa tržištu koji se rukovodi potrebama, i uvođenja standarda kvalitete.

REZULTATI

Evropska unija je uspostavila AgroMAP mrežu sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja (MAP) tako što je okupila 2.165 učesnika koji su se umrežili i dijele mašine za žetvu, sječenje i pakiranje, destilerije, hladnjake i drugu neophodnu opremu. Skupa sa obrazovnim radionicama, ova mreža je razmijenila rezultate i povećala znanje („know-how“) i šire vještine za one koji su uključeni. Također smo povećali prihod aktera u MAP sektoru tako što smo certificirali zasade, razvojem marketinške strategije, brendiranjem lanca opskrbe i pozicioniranjem proizvoda na stranom tržištu. Također, pokrenuta je inicijativa za stvaranje odgovarajuće kreditne linije za MAP sektor. Šire ciljno područje također osjeća ekonomske koristi kroz podizanje zasada i osiguranje opstanka i unaprjeđenja postojećih, kao i dalji razvoj novih prilika za poduzetnike.