Projekti u BiH koje finansira EU

EU podrška regionalnom razvoju u BiH pozivu VI Razvoj poljoprivrednih zadruga ACCORD u okviru Lota 1

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije, Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlja EU Acquis-a Poljoprivreda i ruralni razvoj, Preduzetništvo i indistrijska politika
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €314,500
Periodi implementacije 2010
Lokacije GRAČANICA, GRADAČAC, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, TEOČAK, BIJELJINA, BRATUNAC, LOPARE, SREBRENICA, UGLJEVIK, VLASENICA, ZVORNIK, GORAŽDE

Rezultati

Sredstvima Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj u smislu povećanja znanja i svijesti o standardima i kontroli kvalitete, kao i smislu unaprjeđenja tržišne pozicije za jedan mali segment domaćih poljoprivrednih proizvođača. Ukupno 200 novih poljoprivrednih proizvođača je uključeno u komercijalne lance zadruga, i obim proizvodnje je prilagođen zahtjevima tržišta kako bi se povećala ponuda voća i povrća kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu. Pružili smo podršku u obliku tehničke obuke i paketa opreme za pokretanje (start-up paketi), što je omogućilo zadrugama da postignu značajne proizvodne rezultate u poljoprivrednoj sezoni 2011. To je omogućilo povećanje prosječnog prihoda domaćinstva za dodatnih 1.850 KM / godinu, a poljoprivredni proizvođači su ostvarili ukupni prihod od 369.919 KM od proizvodnje i prodaje voća i povrća preko ciljanih zadruga. Opipljive koristi na nivou poljoprivrednih proizvođača uključuju: broj novih proizvođača u ciljanim zadrugama je povećan za dodatnih 200; broj novih zaposlenih je povećan za 22; proizvodnja i otkup hrane i povrća je povećan za 75%; prodaja proizvoda je povećana za 26%. Svih 7 zadruga je završilo obuku u Strateškom upravljanju i marketinškom planiranju i izradilo vlastite planove strateškog razvoja i marketinškog plana; 2 zadruge su uspješno završilo proces priprema za HACCP standard, i uspješno završilo proces certifikacije i dobilo HACCP certifikat, što ih čini konkurentnijim na globalnom tržištu; svih 7 zadruga i 200 poljoprivrednih proizvođača u njima su uspješno završili proces certifikacije za Globalne GAP standarde; svih 200 novih proizvođača su formalno uključeni u lance ciljnih zadruga i u mogućnosti su pružati dalje praktične i tehničke vještine vezane za proizvodnju hrane i povrća. Ova aktivnost je za ovih 200 proizvođača je bila neka vrsta faze inkubacije jer im je osiguran početni (start-up) paket. Najveći uspjeh ovog projekta je to što su zadruge Voćar i Agrokoraj uvele i uspješno okončale procedure dobivanja Global Gap i HACCAP certifikata.

SAŽETAK

Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) su pokretači novog zapošljavanja i rasta u Bosni i Hercegovini. Jasno je da je podrška MMSP-ima od krucijalnog značaja za budući ekonomski razvoj BiH. Međutim, MMSP se i dalje suočavaju sa brojnim preprekama rastu i razvoju. Uklanjanje ovih prepreka iziskuje aktivnosti svih relevantnih aktera zasnovane na koordinaciji i partnerstvu. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata kojim se daje doprinos jačanju rasta, otvaranju radnih mjesta i povećanju izvoznih potencijala MMSP u konkurentnim sektorima u Bosni i Hercegovini, poput industrija metala i drveta, mljekarstva, voća i povrća, kao i ljekovitok i aromatičnog bilja. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj jačanje sektora voća i povrća u BiH kako bi postigao trend kontinuiranog rasta zaposlenosti tako što je za 7 (sedam) ciljnih poljoprivrednih zadruga iz 16 općina iz BiH osigurao povećanu proizvodnju i prodaju voća i povrća, otvaranje novih radnih mjesta i bolji pristup tržištu.

REZULTATI

Sredstvima Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj u smislu povećanja znanja i svijesti o standardima i kontroli kvalitete, kao i smislu unaprjeđenja tržišne pozicije za jedan mali segment domaćih poljoprivrednih proizvođača. Ukupno 200 novih poljoprivrednih proizvođača je uključeno u komercijalne lance zadruga, i obim proizvodnje je prilagođen zahtjevima tržišta kako bi se povećala ponuda voća i povrća kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu. Pružili smo podršku u obliku tehničke obuke i paketa opreme za pokretanje (start-up paketi), što je omogućilo zadrugama da postignu značajne proizvodne rezultate u poljoprivrednoj sezoni 2011. To je omogućilo povećanje prosječnog prihoda domaćinstva za dodatnih 1.850 KM / godinu, a poljoprivredni proizvođači su ostvarili ukupni prihod od 369.919 KM od proizvodnje i prodaje voća i povrća preko ciljanih zadruga. Opipljive koristi na nivou poljoprivrednih proizvođača uključuju: broj novih proizvođača u ciljanim zadrugama je povećan za dodatnih 200; broj novih zaposlenih je povećan za 22; proizvodnja i otkup hrane i povrća je povećan za 75%; prodaja proizvoda je povećana za 26%. Svih 7 zadruga je završilo obuku u Strateškom upravljanju i marketinškom planiranju i izradilo vlastite planove strateškog razvoja i marketinškog plana; 2 zadruge su uspješno završilo proces priprema za HACCP standard, i uspješno završilo proces certifikacije i dobilo HACCP certifikat, što ih čini konkurentnijim na globalnom tržištu; svih 7 zadruga i 200 poljoprivrednih proizvođača u njima su uspješno završili proces certifikacije za Globalne GAP standarde; svih 200 novih proizvođača su formalno uključeni u lance ciljnih zadruga i u mogućnosti su pružati dalje praktične i tehničke vještine vezane za proizvodnju hrane i povrća. Ova aktivnost je za ovih 200 proizvođača je bila neka vrsta faze inkubacije jer im je osiguran početni (start-up) paket. Najveći uspjeh ovog projekta je to što su zadruge Voćar i Agrokoraj uvele i uspješno okončale procedure dobivanja Global Gap i HACCAP certifikata.