Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009
Lokacije BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, FOČA, PALE, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Cilj ADC projekta bio je da se podrže kompanije u četiri ekonomska sektora koja su od strateškog značaja u zemljama uključenim u ADC projekt, po mogućnosti integrirane u nacionalne klastere, da ostvare međusobnu suradnju u formiranju i /ili razvoju konkurentnih i djelotvornih klastera. ADC projekt je uključio identifikaciju kompanija u jadransko-podunavskom području i/ili već postojećih klastera ili klastera koji su u nastanku – sa aktivnostima u slijedećim sektorima od zajedničkog interesa za sve partnere u projektu: sektor „gradnje i modernizacije stambenih jedinica“ i sektor „logistike“ i sektor „mecatronike“.

REZULTATI

Analiza konteksta i SWOT analiza razvoja klastera u Republici Srpskoj; Sporazum o transnacionalnom klasteru iz Partnerskog susreta za preradu poljoprivrednih proizvoda; ADC ekonomska mapa strateških sektora; Teritorijalna marketing strategija jadransko-podunavskih transnacionalnih klastera.