Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Cilj projekta je bio ekonomski rast i diversifikacija kroz specifične mjere za konverziju vojnih „brownfield“ (neiskorištenih, napuštenih ili zapuštenih lokacija) u Centre za podršku biznisu (BSC) ili Poslovne inkubatore (BI) u regijama, pri čemu promovisanje preduzetničkog duha i stvaranje inovativnih firmi predstavlja kritični faktor za lokalnu ekonomiju, i gdje oživljavanje vojnih „brownfield“ lokacija predstavlja prioritet planova regionalnih/lokalnih uprava. U cilju ostvarenja ciljeva projekta, sve aktivnosti su uključivale i strateški i operativni nivo partnerstva. Integrisana vertikalna, horizontalna i međudržavna saradnja, aktivno uključivanje ciljnih grupa i aktera, i među-sektorske aktivnosti predstavljale su pristup koji je osigurao najbolje rezultate u skladu sa projektnim aktivnostima i omogućio održivost aktivnosti. Aktivnosti se mogu rezimirati na slijedeći način: definisanje i primjena modela raspolaganja imovinom i restrukturiranja bivše vojne imovine; mapiranje i procjena vojnih „brownfield“ lokacija; analiza ekonomskog i preduzetničkog konteksta; formulisanje strategija za njegovanje preduzetništva; pilotiranje aktivnosti, podrška izradi studija izvodljivosti za rehabilitaciju i transformaciju vojnih „brownfield“ lokacija u BSC/BI; aktivnosti ciljane distribucije

REZULTATI

Uobičajena metodologija analize konteksta, SWOT procjena vojnih „brownfield“ lokacija, analiza dobrih primjera; Knjiga slučajeva sa osnovnim informacijama o vojnim „brownfield“ lokacijama, sa akcentom na rekonstruisane i objekte u upotrebi (veličina, vlasništvo, troškovi, cijena korištenja itd.) Model pokretanja procesa prenosa vlasništva sa države na lokalni nivo;