Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori
Poglavlja EU Acquis-a
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2016
Lokacije

Rezultati

SAŽETAK


REZULTATI