Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravda, sloboda i sigurnost
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2013
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Projekt ima za cilj 1) identificirati i aktivno raditi na prevladavanju prepreka privatnog sektora u procesima javne nabavke; 2) unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva ( OCD) koje se aktivno bore protiv korupcije u BiH za praćenje, izvještavanje i promoviranje transparentnost i odgovornost u procesu javne nabavke; 3) promovirati saradnju i koordinaciju među različitim akterima u BiH - vlada, privatni sektor i civilno društvo - na pitanjima javne nabavke kako bi aktivnosti usmjerene na borbu protiv korupcije bile bolje koordinirane; i 4) promovirati transparentnost javnih nabavk kroz transparentne izjave pravnih osoba koje učestvuju u tim procesima i javno objavljivanje ključnih informacije o tim procesima.

REZULTATI

Očekivani rezultati: 1: Razvijen i objavljen pregled potreba i ograničenja u postupcima javne nabavke za privatni sektor i civilno društvo. 2: Razvijen popis opcija i preporuka ( 5 sažetaka politika, 10 dubinksih istraživačih priča, baza podataka sa 50 profila privrednih društava). 3: Povećani kapaciteti organizacija civilnog društva koji se odnose na informiranje i umrežavanje (Akademiju javnih nabavki). 4: Provedena informativna kampanja za relevantne aktere u postupcima javnih nabavki.