Projekti u BiH koje finansira EU

Podrška provedbi lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) u općinama Zenica i Tuzla

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €500,000
Periodi implementacije 2013
Lokacije TUZLA, ZENICA

Rezultati

Očekivani rezultati: 1: Uspostavljena minimalno dva "zelena pojasa" prema najvećim zagađivačima. 2: Očišćene minimalno dvije nezakonite deponije (uključujući i kontejnere za otpad). 3: Pripremljena najmanje dva seta preporuka i predložena promocija ekološki prihvatljivijeg materijala za ogrjev, te unapređenje energetske efikasnosti. 4: Uspostavljena najmanje dva parka prirode. 5: Održana predavanja o zaštiti životne sredine u utvrđenim osnovnim i srednjim školama u općinama Zenica i Tuzla. 6: Provedena najmanje jedna informativna kampanja u svakoj od općina. 7: Uspostavljeno partnerstvo između ciljnih općina i lokalnih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite okoliša.

SAŽETAK

Ovaj projekt podržava provedbu lokalnog ekološkog akcionog plana u općinama Zenica i Tuzla kroz provedbu konkretnih akcija zaštite okoliša.

REZULTATI

Očekivani rezultati: 1: Uspostavljena minimalno dva "zelena pojasa" prema najvećim zagađivačima. 2: Očišćene minimalno dvije nezakonite deponije (uključujući i kontejnere za otpad). 3: Pripremljena najmanje dva seta preporuka i predložena promocija ekološki prihvatljivijeg materijala za ogrjev, te unapređenje energetske efikasnosti. 4: Uspostavljena najmanje dva parka prirode. 5: Održana predavanja o zaštiti životne sredine u utvrđenim osnovnim i srednjim školama u općinama Zenica i Tuzla. 6: Provedena najmanje jedna informativna kampanja u svakoj od općina. 7: Uspostavljeno partnerstvo između ciljnih općina i lokalnih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite okoliša.