Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravda, sloboda i sigurnost
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2012
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Opći cilj: Doprinijeti smanjenju korupcije u BiH kroz poboljšanje prevencije koruptivnih aktivnosti, jačanje uloge civilnog društva kao nadzornog tijela i promoviranje akntikoruptivne svijesti kod javnosti. Specifični ciljevi: 1) Doprinijeti punoj vertikalnoj provedbi Strategije BiH za borbu protiv korupcije u sektoru javnog zdravstva donošenjem mjera za borbu protiv korupcije u svim ministarstvima i fondovima zdravstvene zaštite, a najmanje na razini jednog entiteta i 3 kantona; 2) Poboljšati odgovornost i transparentnost u sektoru javnog zdravstva zagovaranjem i praćenjem donošenja i provedbe mjera za borbu protiv korupcije, angažiranjem mreže od najmanje 5 organizacija civilnog društva koje će raditi monitoring i objavljivanjem 3 polugodišnja izvještaja o napretku; 3) Obavijestiti najmanje jedan milion građana Bosne i Hercegovine o napretku provedbe antikorupcijske strategije i aktualizirati važnost borbe protiv korupcije, kroz najmanje 150 medijskih objava, 3 konferencije za štampu, 6 TV radijskih tematskih programa, 10 blogova/rasprava na forumu/facebook grupi i tri dokumentarna filma o borbi protiv korupcije.

REZULTATI

ER 1: Rizik i percepcija korupcije u zdravstvenom sektoru smanjeni za 50%; ER 2: Puna provedba Poglavlja 2. Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru u ciljanom području; ER 3: Razvijena i istestirana metodologija za upravljanje rizicima i planovi integriteta u zdravstvenom sektoru; ER 4: Najmanje jedno entitetsko i 3 kantonalna ministarstva zdravstva i najmanje 4 zdravstvena fonda, usvojili i počea primjenjivati antikorupcijske mjere.