Projekti u BiH koje finansira EU

SOS Brčko - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 2012

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €80,963
Periodi implementacije 2012
Lokacije BRČKO

Rezultati

 Razvijene 2 procedure za ispunjenje 2 cilja iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014) u Brčko distriktu.  Provedena medijska i informativna kampanja o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta.  Vladini službenici obučeni o akcionom planu za borbu protiv korupcije; 100 predstavnika nevladinog sektora obučeno o akcionom planu za borbu protiv korupcije;  Pripremljen statistički izvještaj o korupciji u Brčko distriktu.

SAŽETAK

Opći cilj: Doprinijeti provedbi akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014)u Brčko distriktu, u dijelu koji se odnosi na podizanje svijesti javnosti i saradnju sa nevladinim institucijama. Specifični ciljevi: Osigurati da vladine institucije (Odjel za stručne i administrativne poslove i njegov pod-odjel za podršku lokalnim zajednicama i NVO) ostvare namjamnje dvije tačke iz akcionog plana; Podići svijest civilnog društva i građana o pitanjima vezanim za korupciju u svakodnevnom životu kroz medijslju vidljivost, zagovaranje i obrazovne kampanje.

REZULTATI

 Razvijene 2 procedure za ispunjenje 2 cilja iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014) u Brčko distriktu.  Provedena medijska i informativna kampanja o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta.  Vladini službenici obučeni o akcionom planu za borbu protiv korupcije; 100 predstavnika nevladinog sektora obučeno o akcionom planu za borbu protiv korupcije;  Pripremljen statistički izvještaj o korupciji u Brčko distriktu.