Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlja EU Acquis-a Poljoprivreda i ruralni razvoj
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Cilj ovog projekta je uvezivanje i jačanje organizacija civilnog društva u BiH, razmjena znanja, kao i jačanje njihove uloge u procesu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (LER) putem unaprijeđenja saradnje sa vlastima na svim razinama. Formiranje efikasne i funkcionalne koalicije nevladinih organizacija, koja će biti ravnopravan partner u procesu LER-a/RER-a u BiH kroz razvoj kapaciteta, uključivanje i kolaciju od najmanje 10 NVO-a koje će uspostaviti dijalog sa relevantnim vladinim predstavnicima na svim razinama.

REZULTATI

Mreža je operativna (ima skupštinu, upravni odbor, strategiju razvoja, akcioni plan za provedbu strategije, tehničkog sekretara, izvršno tijelo i niz zajedničkih platformi vezanih za LER mrežu. Članovi su poboljšali svoje kapacitete, a standardi koji se primjenjuju u skladu su s planovima za razvoj organizacija civilnog društva 2020. Izvođač projekta je izradio 10 politika koje će služiti kao smjernice za daljnji razvoj mnogih instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja (poslovnih inkubatora, kreditnih garantnih fondova itd.). LER mreža će nastaviti raditi s vlastima na prihvaćanju ovih politika kao neophodnih alata za budući razvoj LER-a.