Projekti u BiH koje finansira EU

Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €98,794
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BIJELJINA, DOBOJ, LOPARE, ZVORNIK, ORAŠJE, BRČKO

Rezultati

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na većem zasnivanju odgovornog upravljanja i zaštite okoliša na zajednici kad se radi o MO i odgovornijem tretmanu javnog okoliša. Konkretno, uz našu podršku, unaprijeđeno je znanje i „know-how“ aktera i zaposlenih u korisničkim / medicinskim ustanovama. Također, izrađen je regionalni plan upravljanja medicinskim otpadom uz izradu priručnika za plan upravljanja medicinskim otpadom. Generalno, proces izrade plana upravljanja medicinskim otpadom je pokrenut u ciljanim medicinskim institucijama, koji se može replicirati, uz odgovarajuće prilagodbe, nadati je se, većem broju budućih inicijativa slične vrste u cijeloj zemlji.

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj da doprinese odgovornom upravljanju medicinskim otpadom (MO) i uključivanju održivih ekoloških, ekonomskih i socijalnih principa time što će se usvojiti poboljšanja zakonskog okvira i politika, kao i mehanizama implementacije. Bio je zasnovan na konceptu zajedničkog rada predstavnika vlada, zdravstvenih ustanova, poslovnog sektora i NVO, na analizi situacije na planu upravljanja MO, njegovom tretmanu i odlaganju u ciljanom području sjeveroistočne BiH, i na Priručniku za izradu Plana upravljanja MO (PUMO) za zdravstvene ustanove uz korištenje inovativnih mehanizama i iskustava iz EU, uključujući mjere redovnog monitoringa i evaluacije ciljanih medicinskih ustanova.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na većem zasnivanju odgovornog upravljanja i zaštite okoliša na zajednici kad se radi o MO i odgovornijem tretmanu javnog okoliša. Konkretno, uz našu podršku, unaprijeđeno je znanje i „know-how“ aktera i zaposlenih u korisničkim / medicinskim ustanovama. Također, izrađen je regionalni plan upravljanja medicinskim otpadom uz izradu priručnika za plan upravljanja medicinskim otpadom. Generalno, proces izrade plana upravljanja medicinskim otpadom je pokrenut u ciljanim medicinskim institucijama, koji se može replicirati, uz odgovarajuće prilagodbe, nadati je se, većem broju budućih inicijativa slične vrste u cijeloj zemlji.