Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj da doprinese smanjenju i boljoj regulativi korištenja polietilenskih vrećica i uvođenju poreza na uvoz i proizvodnju drugih vrsta plastičnih vrećica koje imaju negativan utjecaj na okoliš. Također, ovaj projekt nastoji unaprijediti javne politike za podršku korištenju i proizvodnji vrećica od bio-razgradivih materijala. Također, namjeravamo povećati svijest građana o šteti koja se povezuje sa korištenjem plastičnih vrećica putem niza javnih kampanja i dešavanja, ali i ojačati kapacitete ekoloških organizacija u BiH na planu javnog zagovaranja, odnosa sa javnošću i monitoringa, kako bi bili uspješniji u ostvarivanje svoje funkcije „psa čuvara“ u monitoringu implementacije strategija, zakona, akcionih planova itd.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj je projekt imao značajan učinak na javne politike koje su usvojile vlasti u BiH, a koje se tiču proizvodnje, uvoza i prodaje plastičnih vrećica, sa ciljem smanjenja njihovog korištenja i zagađenja okoliša. Također, pomogli smo uspostaviti mehanizam poticaja kao podršku kompanijama u BiH u procesu prelaza na proizvodnju bio-razgradivih vrećica i za podršku drugim inicijativama na planu zaštite okoliša. Ovim projektom smo postigli bolju informiranost građana BiH o neophodnosti smanjivanja štetnih utjecaja plastičnih vrećica na okruženje i motivirali smo ih da daju svoj doprinos uspjehu kampanja koje se provode na različitim lokacijama u BiH, u smislu izbjegavanja korištenja plastičnih vrećica. Rad ekoloških NVO u BiH je dignut na viši nivo u smislu jačanja značaja njihovog rada u koaliciji i njihovog doprinosa usvajanju okolišno prihvatljivije regulative i javnih politika na planu zaštite okoliša. Ovakvim aktivnostima doprinijeli smo smanjenju zagađenja u BiH i unaprjeđenju kvalitete života u BiH kroz poboljšanje zakonskog okruženja i sveukupne suradnje između organizacija civilnog društva i vlada u BiH.