Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Svrha ovog projekta bila je da se uvedu anti-koruptivne mjere na Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banja Luci, koje bi sa svoje strane smanjile slučajeve korupcije.

REZULTATI

• Prvi korak je bio da se izvrši analiza percepcije korupcije u visokom obrazovanju. U tom cilju, velikom broju studenata su podijeljeni upitnici da ih popune. Ovo je bilo jedno od najsveobuhvatnijih istraživanja korupcije u viskom obrazovanju koje je ikad provedeno. Najvažniji nalazi ove studije predstavljeni su na dvije konferencije (Tuzla, Banja Luka). Projekt je dobio pozitivne reakcije od studenata koji cijene odabrani participatorni pristup. • Održano je 20 interaktivnih obrazovnih radionica na univerzitetima u Tuzli i Banja Luci o negativnim posljedicama korupcije u viskom obrazovanju. Ukupno 550 studenata je učestvovalo na radionicama i obučeni su da brzo prepoznaju korupciju i da znaju kako reagirati u slučaju da se nađu u takvoj situaciji. • Da bi se podigla svijest o štetnim posljedicama korupcije u visokom obrazovanju implementirana je informativna kampanja: organizirano je učešće u 60 radio emisija i 20 obrazovnih džinglova, nekoliko TV emisija i javnih dešavanja. Zanimanje studenata za ovu materiju je znatno poraslo. • Projekt je pomogao organiziranje sastanaka na kojima su razvijane mjere prevencije korupcije na univerzitetima. Mjere su prvo predložili studenti, a potom diskutirali predstavnici studenata. Ovi prijedlozi su uključeni u finalni dokument i dostavljeni Univerzitetima na usvajanje.