Projekti u BiH koje finansira EU

Projekti

170

IZLISTANA
PROJEKTA

Izabrana lokacija: BRČKO

SKROLAJ TABELU
NAZIV PROJEKTA GODINA FINANSIRANJA PROJEKTA VRIJEDNOST PERIOD IMPLEMENTACIJE  
FATE - Od armije ka preduzetništvu2007 €59,5002009 DETALJI
TEX-EASTile održive inovacije za tekstil u Jugoistočnoj Evropi2007 €76,5002009 DETALJI
Model društvene odgovornosti vlade: inovativni pristup kvaliteti aktivnosti i rezultata vlade 2007 €63,7502009 DETALJI
Održivo gospodarenje agregatnim resursima2007 €50,1502009 DETALJI
Podrška NVO-ima aktivnim na polju borbe protiv korupcije2008 €137,8082011 DETALJI
Manje korupcije – više radnih mjesta2008 €105,0002011 DETALJI
Funkcija „psa čuvara“ („Watch dog“) u javnim nabavkama2008 €108,8482010 DETALJI
Podrška NVO-ima aktivnim u borbi protiv korupcije2008 €126,0002011 DETALJI
Most na Drini (Aplikacija No.01)2007 €44,2992010 DETALJI
`Balkan – kuća raznolikosti ` CfP CBC BIH/Srbija2008 €55,5462010 DETALJI
Prilike i izazovi javnog učešća i suradnje2008 €100,0002010 DETALJI
Smanjenje korištenja plastičnih vrećica u BiH2008 €100,0002010 DETALJI
Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom2008 €98,7942011 DETALJI
Kretanje u pravcu uspješnog uključivanja javnosti u upravljanje slivom rijeke Save2007 €222,4062011 DETALJI
Oko koje prati odgovorno novinarstvo: borba protiv korupcije i mediji (Responsible Journalism`s Watsching Eye: Anti-corruption and the Media)2009 €173,8712011 DETALJI
Procjena nacionalnog sistema integriteta 2009 €121,5872011 DETALJI
Monitoring korupcije i zaštite integriteta2009 €178,5512011 DETALJI
Osnaživanje civilnog društva2009 €195,6102011 DETALJI
Poljoprivredna biomasa Prekogranični energetski razvoj u Posavini (ABCDE Posavina)2008 €121,9242011 DETALJI
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo2009 €271,7102011 DETALJI
`Pravna antikorupcijska mreža LACON BiH`2009 €294,7722011 DETALJI
`Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz uspostavljanje vijeća mladih`2009 €268,5132011 DETALJI
LED NET inicijativa2009 €231,0622011 DETALJI
NET - Networking, Education, Teaching - Komore - umrežavanje u BiH2009 €219,2982011 DETALJI
Snažniji glas za djecu2009 €236,6762011 DETALJI
Zajedno protiv torture u BiH - Mreža2009 €267,8682011 DETALJI
`Uspostava Resursnog centra mreže omladinskih nevladinih organizacija u Brčko distriktu`2009 €201,0732011 DETALJI
Izrada standarda i kriterija za projekat u oblasti školske infrastrukture2010 €179,7002011 DETALJI
SEE DIGI.TV2008 €88,2532011 DETALJI
ATRIUM Arhitektura totalitarnih režima 20. stoljeća i upravljanje urbanim razvojem2008 €55,7432012 DETALJI
CAPINFOOD2008 €63,8142012 DETALJI
Otkrij Posavinu – Razvoj zajedničke turističke ponude - Aplikacija 0292009 €80,1202012 DETALJI
LINK Mostar - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €233,6052012 DETALJI
SOS Brčko - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €80,9632012 DETALJI
MOZAIK - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €229,3542012 DETALJI
Centra za sigurnosne studije - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €85,1202012 DETALJI
VERMONT - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €205,8092012 DETALJI
CCI BL - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €100,0002012 DETALJI
KULT - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €241,7002012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - Asocijacija XY2012 €162,3772012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012- EPLO2012 €97,7492013 DETALJI
Privredna komora Banja Luka - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €215,8472013 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - CRP2012 €250,0002013 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - ACED2012 €249,4002012 DETALJI
Naša Djeca - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €223,9502012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - Partnerstvo u zdravlju2012 €164,8672012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €234,4002013 DETALJI
Mladi - najvažnija pokretačka snaga naše regije (Aplikacija 098)2010 €39,7652013 DETALJI
Obrazovanje protiv korupcije2010 €174,6592013 DETALJI
Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za bolju provedbu Strategije za borbu proti korupcije od lokalne do nacionalne razine2010 €160,7412013 DETALJI
Mapiranje rizika od korupcije u sigurnosnom sektoru2010 €144,9142013 DETALJI
Kurikulum za transparentnost, kurikulum za odgovornost2010 €445,2532014 DETALJI
Otvorene javne nabavke2010 €424,1302013 DETALJI
Uvođenje transparentnog mehanizma finansiranja NVO od strane lokalnih vlasti 2010 €149,7462014 DETALJI
Moderna ekonomija kroz istraživanje orijentisano ka novim tehnologijama, Faza II (MENTOR II)2011 €499,7792014 DETALJI
Tipični proizvodi kao pokretač ruralnog razvoja – TERRA „Putevima meda kroz Durmitor i Hercegovinu“2013 €175,6342014 DETALJI
Manje korupcije – više radnih mjesta2008 €105,0002011 DETALJI
Podrška NVO-ima aktivnim u borbi protiv korupcije2008 €126,0002011 DETALJI
Prilike i izazovi javnog učešća i suradnje2008 €100,0002010 DETALJI
Smanjenje korištenja plastičnih vrećica u BiH2008 €100,0002010 DETALJI
Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom2008 €98,7942011 DETALJI
Oko koje prati odgovorno novinarstvo: borba protiv korupcije i mediji (Responsible Journalism`s Watsching Eye: Anti-corruption and the Media)2009 €173,8712011 DETALJI
Monitoring korupcije i zaštite integriteta2009 €178,5512011 DETALJI
Osnaživanje civilnog društva2009 €195,6102011 DETALJI
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo2009 €271,7102011 DETALJI
`Pravna antikorupcijska mreža LACON BiH`2009 €294,7722011 DETALJI
`Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz uspostavljanje vijeća mladih`2009 €268,5132011 DETALJI
LED NET inicijativa2009 €231,0622011 DETALJI
NET - Networking, Education, Teaching - Komore - umrežavanje u BiH2009 €219,2982011 DETALJI
Snažniji glas za djecu2009 €236,6762011 DETALJI
Zajedno protiv torture u BiH - Mreža2009 €267,8682011 DETALJI
`Uspostava Resursnog centra mreže omladinskih nevladinih organizacija u Brčko distriktu`2009 €201,0732011 DETALJI
LINK Mostar - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €233,6052012 DETALJI
SOS Brčko - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €80,9632012 DETALJI
MOZAIK - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €229,3542012 DETALJI
Centra za sigurnosne studije - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €85,1202012 DETALJI
VERMONT - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €205,8092012 DETALJI
CCI BL - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €100,0002012 DETALJI
KULT - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €241,7002012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - Asocijacija XY2012 €162,3772012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012- EPLO2012 €97,7492013 DETALJI
Privredna komora Banja Luka - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €215,8472013 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - CRP2012 €250,0002013 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - ACED2012 €249,4002012 DETALJI
Naša Djeca - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €223,9502012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - Partnerstvo u zdravlju2012 €164,8672012 DETALJI
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €234,4002013 DETALJI
Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za bolju provedbu Strategije za borbu proti korupcije od lokalne do nacionalne razine2010 €160,7412013 DETALJI
Mapiranje rizika od korupcije u sigurnosnom sektoru2010 €144,9142013 DETALJI
Kurikulum za transparentnost, kurikulum za odgovornost2010 €445,2532014 DETALJI
Otvorene javne nabavke2010 €424,1302013 DETALJI
Sigurnosna infrastruktura2007 €1,635,8952009 DETALJI
Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine2009 €500,0002011 DETALJI
Podrška Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine i sistemu nadzora nad tržištem2009 €600,0002012 DETALJI
Socijalna zaštita i inkluzija djece2007, 2008, 2010 €4,600,0002008, 2009, 2011, 2013 DETALJI
Oporavak od poplava2011, 2012, 2013 €42,240,0002014 DETALJI
Ombudsman/Ljudska prava2007 €249,4562009 DETALJI
Javne nabavke2012 €1,371,7602014 DETALJI
Popis stanovništva2007, 2008, 2009, 2010, 2011 €12,988,5002010, 2012, 2013, 2014 DETALJI
Obnova radnog prostora sudova i tužilaštava2009, 2012 €3,270,9302012, 2013, 2015 DETALJI
Podrška smanjenju broja predmeta ratnog zločina u cijeloj državi2012, 2013 €7,938,0002013, 2014 DETALJI
Jačanje kapaciteta strateškog i budžetskog planiranja, kao i mehanizama koordinacije u svim institucijama sektora pravde u BiH2007, 2012 €1,568,6502010, 2016 DETALJI
Podrška sudovima i tužilaštvima u BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije2008 €3,000,0002010 DETALJI
Izgradnja kapaciteta za reformu pravosuđa širom BiH2010 €1,125,0002013 DETALJI
Infrastruktura za upravljanje čvrstim otpadom2008, 2010, 2011 €11,194,9502011, 2012 DETALJI
Reforma javne uprave2007, 2010, 2011, 2013 €6,387,7902009, 2010, 2013, 2014 DETALJI
Upravljanje javnim finansijama2007, 2010, 2011 €5,479,0392010, 2013, 2015 DETALJI
Podrška Direkciji za evropske integracije (DEI)2007, 2010, 2012, 2013 €3,042,2802010, 2012, 2013, 2014 DETALJI
Socijalna zaštita i socijalna uključenost2011 €4,138,6132013, 2015 DETALJI
Podrška povratku izbjeglica i raseljenih lica2007, 2010, 2012 €7,681,0142010, 2012, 2014 DETALJI
Deminiranje2007, 2008, 2010, 2011 €10,265,1212009, 2010, 2011, 2012, 2013 DETALJI
Jačanje lokalne demokracije2007, 2008, 2011, 2013 €7,000,0002008, 2009, 2012, 2014 DETALJI
Dijalog između civilnog društva i vlada2007, 2011, 2012 €2,582,5052009, 2010, 2013, 2015 DETALJI
Nestale osobe2007, 2010 €6,200,0002008, 2010, 2011, 2013 DETALJI
Provođenje zakona2007, 2008, 2010, 2012 €10,808,2552010, 2011, 2012, 2014, 2015 DETALJI
Borba protiv korupcije2008, 2009, 2010, 2011 €1,239,8952010, 2011, 2012, 2014, 2015 DETALJI
Efikasno upravljanje azilom2008 €866,3692012 DETALJI
Upravljanje granicom2008, 2011 €6,646,8532011, 2014 DETALJI
Mladi2008 €606,0002012 DETALJI
Sarajevo 20142013 €1,995,2582014 DETALJI
Trgovina2008, 2011 €4,111,2762010, 2013, 2015 DETALJI
Intelektualno vlasništvo2011 €2,371,7522012, 2013, 2014, 2015 DETALJI
Statistika2008, 2009, 2012 €4,305,9342009, 2011, 2012, 2014 DETALJI
AKREDITACIJA2007, 2009 €1,695,1602009, 2011 DETALJI
Mjeriteljstvo2007, 2008 €3,482,3352009, 2010, 2012 DETALJI
Konkurencija2011 €1,270,8802013, 2015 DETALJI
Državna pomoć2012 €1,662,7402014 DETALJI
IDDEEA - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka2007, 2008, 2011 €2,891,0372009, 2010, 2011, 2012, 2013 DETALJI
Kampanja za podizanje svijesti o evropskim integracijama - EU awareness2008, 2012 €2,449,0372009, 2010, 2013 DETALJI
Zemljišni informacioni sistem2007, 2008 €3,447,7192010 DETALJI
Informacioni sistemi u javnim institucijama2009, 2010 €1,508,7302012, 2013 DETALJI
Parlamenti i upravljanje2012 €3,499,9662014 DETALJI
Carine i oporezivanje2008, 2010, 2011 €6,711,2252009, 2010, 2013, 2014 DETALJI
Podrška u strateškom planiranju2009 €1,500,0002013 DETALJI
Nauka i istraživanje2009, 2010 €1,311,8862011, 2012, 2013 DETALJI
Podrška Romima2008, 2011, 2013 €5,499,5002011, 2013, 2015 DETALJI
Programi EU (bivše Zajednice)2008, 2009, 2010, 2011, 2012 €8,874,4672009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 DETALJI
Poljoprivreda i ruralni razvoj2007, 2008, 2009 €3,107,4972009, 2010, 2012 DETALJI
Hrana, veterinarske i fitosanitarne usluge2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 €13,912,7112009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 DETALJI
Azil i migracije2007 €1,208,2752009, 2010 DETALJI
Regulatorna agencija za komunikacije2007 €960,6002010 DETALJI
Podrška izvršenju krivičnih sankcija2007, 2011 €1,800,0002009, 2013 DETALJI
Energija2007, 2008, 2011 €4,483,1462010, 2012, 2014 DETALJI
Stručno obrazovanje i obuka i obrazovanje odraslih2007, 2008, 2009 €5,098,5132009, 2010, 2011, 2012, 2013 DETALJI
Visoko obrazovanje2007, 2008, 2011 €5,473,4962009, 2012, 2013, 2014 DETALJI
Učenje o poduzetništvu2007, 2011 €1,439,2502010, 2014 DETALJI
Javno zdravstvo2007, 2008 €4,355,9122009, 2011 DETALJI
Kvalifikacijski okvir2011, 2012 €3,319,6002013, 2014, 2016 DETALJI
Socijalni dijalog2007, 2010 €569,3002009, 2014 DETALJI
Instrument za evropske integracije (EUIF)2008, 2010, 2011, 2012, 2013 €4,867,7062009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 DETALJI
Izgradnja državnog zatvora2008, 2010 €9,150,0002009, 2015 DETALJI
Razvoj malih i srednjih preduzeća2007, 2009, 2013 €10,673,0002009, 2010, 2012, 2014 DETALJI
Tehnička pomoć turizmu2008 €2,596,5202011 DETALJI
Podrška regionalnim razvojnim agencijama2008 €1,102,2902009, 2012 DETALJI
Promocija izvoza2007 €1,394,5002010 DETALJI
Reforma sudova i tužilaštava u BiH2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 €15,206,1842009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 DETALJI
Podrška financijskom sektoru2007, 2008, 2009 €3,049,8752009, 2010 DETALJI
Podrška DEI u upravljanju programima prekogranične saradnje2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 €1,854,2252010, 2011, 2013, 2015 DETALJI
Institucionalno jačanje u sektoru voda 2007 €999,7002009 DETALJI
Jačanje institucija za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini 2008, 2011 €5,230,6002011, 2013, 2014 DETALJI
Podrška provođenju Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH2011 €1,429,0002012 DETALJI
Podrška implementaciji Direktive ''Integrirano sprečavanje i kontrola zagađenja'' 2007 €1,486,8242010 DETALJI
Civilna avijacija – izgradnja kapaciteta2008 €1,000,0002010 DETALJI
Ministarstvo komunikacija i prometa – izgradnja kapaciteta2007 €700,0002010 DETALJI
Zakonodavni okvir za željeznice2007, 2012 €1,015,4702009, 2014 DETALJI
Obnova željezničke infrastrukture2009, 2012 €12,331,5522010, 2014, 2015 DETALJI
Cestovna infrastruktura2009, 2011, 2012 €9,269,9992010, 2015, 2016 DETALJI
Rad i zapošljavanje2007, 2009 €3,564,4002010, 2011 DETALJI
Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura2007, 2008, 2009, 2010, 2011 €60,354,6432009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 DETALJI
Rekonstrukcija zgrade sjedišta Policije Brčko distrikta2011 €3,500,0002013 DETALJI