Projekti u BiH koje finansira EU

Projekti

48

IZLISTANA
PROJEKTA

Projekti civilnog društva

SKROLAJ TABELU
NAZIV PROJEKTA GODINA FINANSIRANJA PROJEKTA VRIJEDNOST PERIOD IMPLEMENTACIJE SEKTORI
Manje korupcije – više radnih mjesta2008 €105,0002011 Vladavina prava i temeljna prava
Podrška NVO-ima aktivnim u borbi protiv korupcije2008 €126,0002011 Vladavina prava i temeljna prava
Prilike i izazovi javnog učešća i suradnje2008 €100,0002010 Okoliš
Povećanje zaposlenosti kroz stvaranje radnih mjesta u zaštiti okoliša i konzerviranju biološke raznolikosti2008 €56,5082010 Okoliš
Pravo građana BiH na zdravo okruženje2008 €65,5562011 Okoliš
Smanjenje korištenja plastičnih vrećica u BiH2008 €100,0002010 Okoliš
Partnerstvo za više standarde zaštite okoliša u BiH2008 €100,0002010 Okoliš
Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom2008 €98,7942011 Okoliš
Podrška NVO aktivnim na planu zaštite okoliša2008 €80,3532010 Okoliš
Rijeka Jala kao studija slučaja u pravcu održivog razvoja2008 €98,7502010 Okoliš
NVO i upravljanje medicinskim otpadom2008 €99,0002011 Okoliš
U pravcu dobrog statusa vode rijeke Drine2008 €95,6972010 Okoliš
Zaštita Šatorskog jezera i pećine Ledenica2008 €95,4002010 Okoliš
SAVA Navigo - Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija područja Posavine2007 €59,4082011 Regionalna i teritorijalna saradnja
Oko koje prati odgovorno novinarstvo: borba protiv korupcije i mediji (Responsible Journalism`s Watsching Eye: Anti-corruption and the Media)2009 €173,8712011 Vladavina prava i temeljna prava
Monitoring korupcije i zaštite integriteta2009 €178,5512011 Vladavina prava i temeljna prava
Osnaživanje civilnog društva2009 €195,6102011 Vladavina prava i temeljna prava
Volontiranje za razvoj prekograničnih lokalnih zajednica2007 €48,2392011 Regionalna i teritorijalna saradnja
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo2009 €271,7102011 Vladavina prava i temeljna prava
`Pravna antikorupcijska mreža LACON BiH`2009 €294,7722011 Vladavina prava i temeljna prava
`Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz uspostavljanje vijeća mladih`2009 €268,5132011 Vladavina prava i temeljna prava
LED NET inicijativa2009 €231,0622011 Poljoprivreda i ruralni razvoj
NET - Networking, Education, Teaching - Komore - umrežavanje u BiH2009 €219,2982011 Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Snažniji glas za djecu2009 €236,6762011 Vladavina prava i temeljna prava
Zajedno protiv torture u BiH - Mreža2009 €267,8682011 Vladavina prava i temeljna prava
`Uspostava Resursnog centra mreže omladinskih nevladinih organizacija u Brčko distriktu`2009 €201,0732011 Vladavina prava i temeljna prava
Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj2009 €42,6322012 Regionalna i teritorijalna saradnja
LINK Mostar - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €233,6052012 Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
SOS Brčko - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €80,9632012 Vladavina prava i temeljna prava
EUROPLUS - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €224,8562012 Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
MOZAIK - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €229,3542012 Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Centra za sigurnosne studije - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €85,1202012 Vladavina prava i temeljna prava
VERMONT - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €205,8092012 Vladavina prava i temeljna prava
CCI BL - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za organizacije civilnog društva 20122012 €100,0002012 Vladavina prava i temeljna prava
KULT - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €241,7002012 Demokratija i upravljanje
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - Asocijacija XY2012 €162,3772012 Vladavina prava i temeljna prava
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012- EPLO2012 €97,7492013 Vladavina prava i temeljna prava
Privredna komora Banja Luka - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €215,8472013 Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - CRP2012 €250,0002013 Okoliš
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - ACED2012 €249,4002012 Poljoprivreda i ruralni razvoj
Naša Djeca - Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €223,9502012 Vladavina prava i temeljna prava
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 2012 - Partnerstvo u zdravlju2012 €164,8672012 Vladavina prava i temeljna prava
Podrška nevladinim organizacijama, Poziv na dostavuprojektnih prijedloga, program za civilno društvo 20122012 €234,4002013 Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Podrška provedbi lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) u općinama Zenica i Tuzla2012 €500,0002013 Okoliš
Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za bolju provedbu Strategije za borbu proti korupcije od lokalne do nacionalne razine2010 €160,7412013 Vladavina prava i temeljna prava
Mapiranje rizika od korupcije u sigurnosnom sektoru2010 €144,9142013 Vladavina prava i temeljna prava
Kurikulum za transparentnost, kurikulum za odgovornost2010 €445,2532014 Vladavina prava i temeljna prava
Otvorene javne nabavke2010 €424,1302013 Vladavina prava i temeljna prava