Projekti u BiH koje finansira EU

EU podrška regionalnom ekonomskom razvoju u BiH Poziv VI Razvoj MMSP u Goraždu, Rogatici i Foči u okviru Lot 1

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije, Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlja EU Acquis-a Poljoprivreda i ruralni razvoj, Preduzetništvo i indistrijska politika
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €399,578
Periodi implementacije 2010
Lokacije ROGATICA, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, NOVO GORAŽDE

Rezultati

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan učinak na povećanje standarda i kontrole kvalitete, kao i na bolje tržišno pozicioniranje. Pružili smo poslovnu obuku za 196 proizvođača i na taj način unaprijedili njihovo znanje o vođenju poslovanja. Evropska unija je podržala 129 proizvođača voća i povrća (oko 516 članova obitelji) kroz obuku u marketingu, standardizaciji i planiranju proizvodnje, i postignuto je povećanje proizvodnje i prodaje proizvoda (proizvođača povrća, voća i jagodastog voća) za najmanje 40%. Također, za 67 mljekara (oko 268 članova obitelji) smo osigurali osnovnu obuku o standardizaciji i obuku o marketinškim lancima, čime smo ih osposobili za unaprjeđenje prodaje kroz korištenje odgovarajućih standarda marketinga i kvalitete. Osigurali smo da 196 MMSP dobije opremu, materijal itd. za povećanje proizvodnih kapaciteta. Uspostavljene su najmanje 2 održive poslovne mreže sa organizacijama podrške poslovanju, a 80% poduzetnika imaju koristi od njih. Najmanje 90% podržanih poduzetnika je započelo proces certifikacije za povećanje kvalitete proizvoda. Sveukupno, projekt je pružio ekonomsko osnaživanje malih poduzeća kroz osiguranje četiri najvažnija preduvjeta održivog razvoja: praktičnu i teoretsku obuku, opremu i materijalnu podršku, umrežavanje i certifikaciju. Predložena intervencija je materijalno doprinijela unaprjeđenju kvalitete života u ciljanim lokalnim zajednicama, uz šire efekte koji se ogledaju u smanjenju ovisnosti o sistemu socijalne zaštite i smanjenju nezaposlenosti.

SAŽETAK

Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) su pokretači novog zapošljavanja i rasta u Bosni i Hercegovini. Jasno je da je podrška MMSP-ima od krucijalnog značaja za budući ekonomski razvoj BiH. Međutim, MMSP se i dalje suočavaju sa brojnim preprekama rastu i razvoju. Uklanjanje ovih prepreka iziskuje aktivnosti svih relevantnih aktera zasnovane na koordinaciji i partnerstvu. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata kojim se daje doprinos jačanju rasta, otvaranju radnih mjesta i izvoznih potencijala MMSP u konkurentnim sektorima u Bosni i Hercegovini, poput industrija metala i drveta, mljekarstva, voća i povrća, kao i ljekovitog i aromatičnog bilja. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj pokretanje ekonomskog rasta i zapošljavanja kroz ciljanu pomoć za 196 MMSP u konkurentnim sektorima u BiH, konkretno mljekarstvu i voćarstvu i proizvodnji povrća pružanjem usluga poslovnog savjetovanja, grant sredstva, certificiranje standarda kvalitete (GLOBALGAP i organska proizvodnja hrane), poslovnog uparivanja – matchmaking i poboljšanjem pristupa i pozicioniranja na tržištu.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan učinak na povećanje standarda i kontrole kvalitete, kao i na bolje tržišno pozicioniranje. Pružili smo poslovnu obuku za 196 proizvođača i na taj način unaprijedili njihovo znanje o vođenju poslovanja. Evropska unija je podržala 129 proizvođača voća i povrća (oko 516 članova obitelji) kroz obuku u marketingu, standardizaciji i planiranju proizvodnje, i postignuto je povećanje proizvodnje i prodaje proizvoda (proizvođača povrća, voća i jagodastog voća) za najmanje 40%. Također, za 67 mljekara (oko 268 članova obitelji) smo osigurali osnovnu obuku o standardizaciji i obuku o marketinškim lancima, čime smo ih osposobili za unaprjeđenje prodaje kroz korištenje odgovarajućih standarda marketinga i kvalitete. Osigurali smo da 196 MMSP dobije opremu, materijal itd. za povećanje proizvodnih kapaciteta. Uspostavljene su najmanje 2 održive poslovne mreže sa organizacijama podrške poslovanju, a 80% poduzetnika imaju koristi od njih. Najmanje 90% podržanih poduzetnika je započelo proces certifikacije za povećanje kvalitete proizvoda. Sveukupno, projekt je pružio ekonomsko osnaživanje malih poduzeća kroz osiguranje četiri najvažnija preduvjeta održivog razvoja: praktičnu i teoretsku obuku, opremu i materijalnu podršku, umrežavanje i certifikaciju. Predložena intervencija je materijalno doprinijela unaprjeđenju kvalitete života u ciljanim lokalnim zajednicama, uz šire efekte koji se ogledaju u smanjenju ovisnosti o sistemu socijalne zaštite i smanjenju nezaposlenosti.