Projekti u BiH koje finansira EU

EU finansiranje u Bosni i Hercegovini

IPA / EIDHR / IfS

Evropska unija je najveći donator u Bosni i Hercegovini sa više od 3.2 milijarde eura uloženih u periodu između 1991. i 2013. godine, obuhvatajući aktivnosti od poslijeratne obnove do vladavine prava, reforme javne uprave, socijalnog i ekonomskog razvoja, deminiranja i uništavanja municije, zaštite okoliša, poljoprivrede, civilnog društva, prekogranične saradnje, i dr. Evropska unija nastavlja pružati pomoć i danas.

Cilj ove finansijske i tehničke pomoći Evropske unije, ranije kroz programe kao što su PHARE i OBNOVA, a sada putem IPA-e i EIDHR-a, je da se Bosni i Hecegovini pomogne u provedbi ključnih reformi, koje su od krucijalne važnosti kako za proces evropske integracije tako i za sveukupnu dobrobit i kvalitet života građana BiH.

Pomoć se realizira kroz mnogobrojne projekte, od velikih infrastrukturnih projekata do malih grantova, putem procesa programiranja, ugovaranja i dodjele grantova.

Trenutno ima preko 200 ugovora koji se provode u širokom spektru sektora.

Ova baza podataka daje opšti pregled većine pomoći EU koja je obezbijeđena putem aktuelnog IPA instrumenta u Bosni i Hercegovini. Aktuelni programi EU pomoći opisani su u tekstu ispod.

Molimo Vas da obratite pažnju na napomenu o odgovornosti.

IPA

Od 2007. godine, Evropska unija obezbjeđuje finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), čiji je cilj pripremiti zemlje kandidate ili potencijalne kandidate kako bi preuzele i ispunile obaveze budućeg članstva u EU.

IPA zamjenjuje pet prethodnih EU pretpristupnih instrumenata – PHARE, ISPA, SAPARD, program za Tursku i CARDS.

IPA omogućava ciljanu i efikasnu podršku u skladu s potrebama određene zemlje.

IPA posebno pomaže jačanje demokratskih institucija i vladavinu prava, reformu javne uprave, provođenje ekonomskih reformi, promociju poštivanja ljudskih prava kao i prava manjina te jednakost spolova, podržava razvoj civilnog društva i unapređenje regionalne saradnje i doprinosi održivom razvoju i smanjenju siromaštva.

Ove reforme će građanima BiH obezbijediti više prilika i omogućiti uspostavljanje standarda jednakih onima koje uživaju građani EU.

Na osnovu svog statusa potencijalnog kandidata za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina je imala pristup dvjema od ukupno pet IPA komponenti u okviru IPA budžetskog perioda 2007-2013. To su:

  • IPA komponenta I (Podrška tranziciji i izgradnji institucija)
  • IPA komponenta II (Prekogranična saradnja).

Ukupna vrijednost finansijske pomoći EU za Bosnu i Hercegovinu putem IPA fondova u periodu 2007-2013 iznosi cca 594 miliona eura.

Situacija je drugačija po pitanju IPA budžetskog perioda 2014-2020 ili tzv. “IPA II”. Pošto pomoć više nije organizirana po komponentama, Bosna i Hercegovina, kao zemlja potencijalni kandidat, može koristiti istu pomoć kao i zemlje sa kandidatskim statusom.

Najvažniji element IPA II je njen strateški fokus. IPA II također omogućava sistematičniju upotrebu sektorske budžetske podrške. Cilj IPA II su reforme unutar okvira ranije određenih sektora. Ovi sektori pokrivaju područja koja su usko povezana sa strategijom proširenja. U slučaju Bosne i Hercegovine, naglasak će biti na sljedećim poljima:

  • Unapređenje učinkovitosti i odgovornosti javnog sektora na osnovu principa dobrog upravljanja i poboljšanja makroekonomskog i fiskalnog planiranja i upravljanja;
  • Jačanje nezavisnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i odgovornosti sektora pravosuđa i institucija za provedbu zakona, uključujući borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.
  • Podrška socio-ekonomskom razvoju sa fokusom na: zapošljavanje, usklađene socijalne politike, pristup boljem i inkluzivnom obrazovanju, socijalna i ekonomska inkluzija najugroženijih, razvoj privatnog sektora (posebno malih i srednjih preduzeća) i unapređenje životnih uslova u ruralnim sredinama; i
  • Podrška infrastrukturi, posebno u sektorima transporta i zaštite okoliša, koju BiH može finansirati, voditi i održavati.

Ovakav sektorski pristup unapređuje strukturne reforme što će pomoći transformaciju datog sektora i uvođenje EU standarda. Ovo ujedno omogućava ciljanu podršku i samim tim obezbjeđuje učinkovitost, održivost i fokusiranje na rezultate.

Težište IPA II je na mjerenju rezultata: pokazatelji određeni u dogovoru sa korisnicima će pomoći u procjeni postignutih rezultata.

Važno je napomenuti da umjesto povlačenja sredstava iz ranije određenih godišnjih budžeta, Bosna i Hercegovina mora širom zemlje razvijati sektorske strategije kako bi mogla pristupiti fondovima. Iz tog razloga nije moguće tačno reći koliko će sredstava BIH iskoristiti jer će to zavisiti od broja strategija koje izradi.

Ovom pomoći upravlja Delegacija EU u Bosni i Hercegovini.

Više informacija: http://europa.ba/Default.aspx?id=15&lang=BS

EIDHR

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) pokrenut je 2006. godine za budžetski period 2007-2013 u cilju podrške promocije demokratije i ljudskih prava u zemljama koje nisu članice EU.

Program je otvoren za organizacije civilnog društva koje imaju važnu ulogu u procesu konsolidacije demokratije i promoviranja ljudskih prava. Ove organizacije bi također trebale biti čvrsti partneri vladinom sektoru u provođenju reformi, završavanju procesa tranzicije i promoviranju evropskih integracija.

U Bosni i Hercegovini, ovaj program daje podršku raznim projektima koji su odabrani putem poziva za dostavljanje prijedloga a koji se objavljuju na www.europa.ba. Program daje podrška u različitim oblastima, kao na primjer ženama žrtvama rata, marginaliziranim zajednicama Roma, zapošljavanju mladih, LGBTI i mnogim drugim.

EIDHR će se također provoditi u budžetskom periodu 2014-2020.

Više informacija: http://europa.ba/Default.aspx?id=34&lang=BS

IfS

Instrument za stabilnost (IfS) je na snazi od 1. januara 2007. godine i zamijenio je nekoliko instrumenata koji su se ticali problematike droga, mina, raseljenih osoba, upravljanja krizama, sanacije rekonstrukcije. To je strateški alat napravljen radi rješavanja niza pitanja koja se tiču globalne sigurnosti i izazova razvoja, i koji nadopunjuje geografske instrumente.

IfS također omogućava EU da pomaže u izgradnji dugoročnog, međunarodnog, regionalnog i nacionalnog kapaciteta za rješavanje rasprostranjenih transregionalnih i globalnih prijetnji. U Bosni i Hercegovini, ovaj program podržava uglavnom uništavanje nestabilne i opasne municije te mlade aktiviste za mir.

Tokom budžetskog perioda 2014-2020 instrument je preimenovan u Instrument EU koji doprinosi miru i stabilnosti (IcSP).

Više informacija: http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm